Enabling City – kreativa gemenskaper för en hållbar stad

tisdag 5 maj – 18:00 - 20:00

What is the connection between resilience and civic imagination? What role do local culture and creativity play in processes of social innovation? And how can participatory practices turn cities into co-creators of ‘enabling’ frameworks?

In this talk, Chiara Camponeschi draws on insights shared in her latest book, Enabling City Volume 2, to explore movements urban resilience and how it extends to wellbeing, social justice and participatory democracy.

Mer info / svenska: Hur ser kopplingen ut mellan resiliens och människors fantasi och föreställningsförmåga? Vilken roll spelar lokal kultur och kreativitet i social innovations-processer? Och hur kan deltagande praktiker förändra städer till att bli medskapare av ‘möjliggörande’ ramverk?

I det här samtalet delar Chiara Camponeschi med sig av insikter ur sin senaste bok, Enabling City Volym 2, för att undersöka rörelsers urbana resiliens och hur det i förlängningen även handlar om välbefinnande, social rättvisa och deltagande demokrati.

Chiara Camponeschi är doktorand vid universitetet i Guelph (Kanada), gästforskare vid Malmö högskola och sedan många år engagerad i frågor som handlar om medborgares deltagande och initiativ som formar mer hållbara städer.
http://enablingcity.com/v2
http://www.trudeaufoundation.ca/en/community/chiara-camponeschi

Seminariet hålls på engelska.

Laddar karta...

Plats

makroskopet

Arrangör

Glokala folkhögskolan, mellanrum, Centrum för Publikt Entreprenörskap, Malmö högskola / Urbana studier http://glokala.se/seminarium

Kontaktperson

August Nilsson, august [at] glokala.se

Inträde

Inget inträde

Anmälan

Frivilligt - till august [at] glokala.se