Anmäl programpunkt

OBS att anmälningar inte längre tas emot

Välkommen att skicka in programpunkter till 2015 års Framtidsvecka i Malmö!
Allt under veckan sker i Sofielund som geografiskt område. Vi hjälper gärna till om du behöver en lokal att vara i för ett arrangemang eller tips på plats för utomhusaktiviteter. Ange inte plats i formuläret om den inte är bokad/bekräftad – ange då istället att du önskar hjälp att hitta plats!

Vi har fått in en mängd intresseanmälningar som håller på att färdigställas. Senast den 8 mars ska slutgiltig text skickas in för att programpunkten ska hinna komma med i det tryckta programmet. Du kan anmäla punkter även efter 8 mars, direkt här på sidan, men om punkten färdigställs efter detta datum kommer det inte komma med i tryckt program – alla punkter kommer dock att finnas här på hemsidan.

Vi publicerar löpande de programpunkter som bekräftas på malmo.framtidsveckan.net/program.

Anmälan till 2015 års Framtidsvecka är stängd.